Karlsonius & Wennerholm

Vi lämnar gratis rådgivning för att se om du är i behov av advokat eller annan hjälp.

Om du är misstänkt för brott eller är ett brottsoffer och önskar att någon av oss företräder dig ska du meddela polis eller åklagare detta så tidigt som möjligt. Det är sedan domstolen som förordnar den som ska företräda dig.

Vi hjälper dig med civilrätt, familjerätt eller om du är föremål för tvångslagstiftning, kontakta oss för mer information.

 

Våra advokater

 

Björn Karlsonius

E-post: bjorn@wermlandsadvokat.se
Telefon: 054 – 85 00 50

Utbildning:

 • Egen företagare
 • Jur. kand. Örebro Universitet
 • Tingsmeritering Värmlands tingsrätt
 • Arbete som biträdande jurist och advokat på advokatbyrå
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Arbetsområden:

 • Civilrätt
 • Familjerätt
 • Försvararuppdrag
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Mål om LVU,LVM,LPT,LRV
 • Utlänningsrätt

Kenny Wennerholm

E-post: kenny@wermlandsadvokat.se
Telefon: 054 – 85 00 50

Utbildning:

 • Egen företagare
 • Jur. kand. Göteborgs Universitet
 • Tingsmeritering Värmlands tingsrätt
 • Arbete som biträdande jurist och advokat på advokatbyrå
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Arbetsområden:

 • Civilrätt
 • Familjerätt
 • Försvararuppdrag
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Mål om LVU,LVM,LPT,LRV
 • Utlänningsrätt

Magnus Johansson

E-post: magnus@wermlandsadvokat.se
Telefon: 054 – 85 00 50

Utbildning:

 • Jur. kand. Lunds Universitet
 • Tingsmeritering Karlstads tingsrätt
 • Tingsfiskal Hovrätten för Västra Sverige
 • Arbete som biträdande jurist och advokat på advokatbyrå, 1992 – 2008
 • Rådman vid Värmlands tingsrätt, 2008 – 2019
 • Advokat 2019 –
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Arbetsområden:

 • Arbetsrätt
 • Allmän affärsjuridik
 • Bolagsrätt
 • Familjerätt
 • Företagsjuridik
 • Försvararuppdrag
 • Hyres- och arrendemål
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Mål om LVU,LVM,LPT,LRV
 • Obestånd
 • Process- och skiljeförfaranden

Paralegal

 

Cecilia Hagengren

E-post: cecilia@wermlandsadvokat.se
Telefon: 054 – 85 00 50