Socialrätt - Karlsonius & Wennerholm
Offentliga biträden och ombud

Socialrätt

Inom socialrättens område arbetar vi som offentligt biträde och ombud i mål där tvångsvårdslagstiftning har aktualiserats.

Ett offentligt biträde får sin ersättning av staten och kostar inte dig något. Det offentliga biträdet utses av domstolen men du har rätt att begära om du önskar att någon av oss ska företräda dig.

Vi åtar oss uppdrag och har kompetens inom följande områden:

  • LVU – Lagen om vård av unga
  • LVM – Lagen om vård av missbrukare
  • LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • LRV – Lag om rättspsykiatrisk vård

Viktigt – Advokater har tystnadsplikt