Familjerätt - Karlsonius & Wennerholm
Vårdnad. Boende. Umgänge. Bodelning. Arvsfrågor. Upprättande av avtal.

Familjerätt

De flesta föräldrar kan själva komma överens kring barnets boende och frågor kring hur umgänget med föräldrarna ska se ut efter en separation. Det vanligaste är att vårdnaden om barnet fortsatt är gemensam även efter en separation. När föräldrarna inte kan komma överens kan det bli aktuellt att anlita en advokat. Du är då välkommen att kontakta oss för en konsultation. I de flesta fall kan ersättning för vårt arvode erhållas genom det rättsskydd du har i din hemförsäkring. Du kan också vara berättigad till rättshjälp som då täcker större delen av dina ombudskostnader.

Familjerätt är ett av våra specialområden och vi kan hjälpa till om du har frågor kring ensam vårdnad, gemensam vårdnad, umgänge eller barns boende.

Ekonomisk familjerätt

I samband med en separation behöver ofta en bodelning ske för att reglera parternas ekonomiska förhållanden och vi hjälper till med bodelning. Vi kan anlitas både som ombud och som
bodelningsförrättare.

Vi hjälper också till med till med äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvohandlingar m.m.