Försvarare och målsägandebiträde

Brottmål

Inom brottmålsområdet åtar vi oss uppdrag som både försvarare och målsägandebiträde.

Försvarare

Det är endast advokater som får arbeta som offentlig försvarare och en offentlig försvarare utses av domstolen.

Du har som misstänkt rätt att själv välja vem som ska företräda dig och det är därför viktigt att du redan i den inledande kontakten med polis anger att du önskar en offentlig försvarare. För det fall du vill att vi företräder dig är det tillräckligt att du anger namn på vår advokatbyrå eller namn på den advokat du önskar.

En offentlig försvarare ska tillse att du får en rättvis behandling vid dina kontakter med polis, åklagare och domstol. Vår uppfattning är att advokaten ska närvara vid polisförhör och vi följer
självklart med dig på samtliga förhör och förbereder ditt försvar tillsammans med dig.

Viktigt – Advokater har tystnadsplikt

Målsägandebiträde

Som målsägandebiträde företräder vi dig som utsatts för brott. Du som brottsoffer har rätt att själv välja vem som ska företräda dig och det är därför viktigt att du redan i den inledande
kontakten med polis eller åklagare anger att du vill ha ett målsägandebiträde. För det fall du vill att vi företräder dig är det tillräckligt att du anger namn på vår advokatbyrå eller namn på
den advokat du önskar.

Vi finns med som ett stöd för dig under den rättsliga processen och följer med dig på polisförhör och biträder dig även under rättegången. Vi hjälper dig också att undersöka vilka
möjligheter du har att få skadestånd.